Doba Vánoční (týden od 1. ledna 2023 do 8. ledna)

Doba Vánoční

(týden od 1. ledna 2023 do 8. ledna)

1. ledna 2023              neděle

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 

 

Ostrov      1000mše svatá s požehnáním do nového roku

Jáchymov 1000 mše svatá s požehnáním do nového roku

Abertamy 1130mše svatá s požehnáním do nového roku

Horní Blatná 1130mše svatá s požehnáním do nového 

                                                                                             roku

Boží Dar 1800 mše svatá s požehnáním do nového roku

2. ledna                      pondělí Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

3. ledna                          úterý

 

Ostrov      1800mše svatá za + maminku Annu Klusovou

Pernink    1630 – mše svatá

4. ledna                        středa

 

Ostrov       1800 – mše svatá

Jáchymov 1600 – mše svatá

5. ledna                       čtvrtek

 

Ostrov      1800 – mše svatá

po mši svaté eucharistická adorace

6. ledna                          pátek

Slavnost Zjevení Páně

Tři Králové, První pátek v měsíci

Ostrov     1700 – tichá eucharistická adorace-možnost

svátosti smíření

1740 – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   

1800 – mše svatá

7. ledna                       sobota

Ostrov kaple Sv. Rodniny    1630 – mše svatá

Abertamy                                 1500 – mše svatá

8. ledna                        neděle

Svátek Křtu Páně

Ostrov              830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín      1130– mše svatá za + Jana Adamoviče

 

 

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 716,- Kč. Všem dárcům děkujeme!

Zveme dnes (v neděli) v 16.30 h. do kostela v Ostrově na pobožnost u jeslí se zpěvem koled.

V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství. Tradičně se bude rozebírat evangelium na příští neděli.

Ve středu 4. ledna od 17 h. v Ostrově u Domu Kultury proběhne Tříkrálové odpoledne. Všechny, kteří by se chtěli zapojit do Tříkrálové sbírky, prosíme o kontakt s charitou – informace na nástěnce a na webových stránkách.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci. Od 19 h. bude příprava na biřmování pro mladé.

V pátek bude slavnost Zjevení Páně (tzv. Tří králů) a zveme Vás na mši svatou v 18 h. Je to zároveň 1. pátek v měsíci. Od 17 h. bude eucharistická adorace a možností svátosti smíření. V 17:40 h. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Setkaní pro dospěle k prohloubení víry se tento týden ještě konat nebude.

Za týden v neděli oslavíme svátek Křtu Páně.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Milí farnici a hosté, když Ježíš žil náš pozemský život, měl kolem sebe lidi, kteří uskutečňovali Boží plán a Jeho život tak dnes může svítit i nám. I ten Váš život je znát tady u nás. Jménem nás kněží chci poděkovat Vám a Vašim rodinám za všechny rozličné služby, dary, modlitby a obětavost, se kterou farnost díky Vám žije a prospívá. Sami jste nástrojem mnohotvárné milosti a děkujeme Vám! Bůh žehnej práci hospodyň, kostelníků a kostelnic, pečovatelek a pečovatelů o chrám i faru a okolní fary, za hudební produkci, veškeré prosby za nemocné, potřebné, za mír, za sebe navzájem, za veškerou účast na svátostech, setkáních a jiných událostech společného života. Prosíme o dar pokoje pro všechna místa, kam Krista přinášíte.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064