23. neděle v mezidobí (4. až 10. září 2023)

Ohlášky Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která vynesla celkem 6808 Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2534 Kč, v Jáchymově 2112 Kč a zbylých 2162 Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme! Přihlášky na výuku...

22. neděle v mezidobí (4. až 10. září 2023)

Ohlášky Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Vynesla celkem 7137 Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2853 Kč, v Jáchymově 2 300 Kč a zbylých 1984 Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme! Tradiční diecézní pouť do...