7. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 19. do 26. února 2023)

7. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 19. do 26. února 2023)

19. února                     neděle

 

7. v mezidobí

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov         1000 – mše svatá

Hroznětín         1130– mše svatá                  

20. února                                    pondělí

 

21. února                        úterý

Ostrov               1800 – mše svatá        

22. února                      středa

Popeleční středa

Jáchymov         1600 – mše svatá

Pernink             1700 – mše svatá

Ostrov              1800 – mše svatá

23. února                    čtvrtek

 

Ostrov         1800 – mše svatá za † Rozálii Kamenárovou
                                                                                    a celý rod          

                                       po mši svaté eucharistická adorace

24. února                       pátek

Ostrov              1800 – mše svatá za † Rozálii a Františka 

                                                                 Kamarádovi a celý rod

25. února                     sobota

 

Abertamy                 1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny     1630 – mše svatá

26. února                     neděle

1.  postní

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130– mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 10 629,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 7 271,- Kč, v Jáchymově 2 058,- Kč a zbylých 1 300,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Tato sbírka bude odeslána na pomoc Turecku a Sýrii zasažené zemětřesením. Všem dárcům děkujeme.

Dnešní sbírka je na Haléř sv. Petra. (Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století a je určena na dobročinnost Svatého Otce. Koná se celosvětově a v naší zemi obvykle připadne na neděli poblíž svátku Stolce sv. Petra. Prostředky z ní získané jsou určeny Svatému Otci k tomu, aby mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.) Všem dárcům děkujeme.

V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství.

Ve středu je Popeleční středa, kterou začíná postní doba. Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc. Postní doba totiž svou dvojí povahou připravuje katechumeny
i věřící na slavení velikonočního tajemství. K tomuto slavení se věřící připravují pokáním k obnovení křestního vyznání, horlivějším nasloucháním božímu slovu a modlitbou. Při mši svaté v 16 h. v Jáchymově, v 17 h. v Perninku a v 18 h. v Ostrově se bude světit popel a budou jimi označováni věřící.

 Ve čtvrtek po mši svaté zveme na eucharistickou adoraci. V pátek po mši svaté zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry. Budeme se věnovat 3. knize Mojžíšově – Leviticus.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem hojnost požehnání do nového týdne.

 

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064