7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 12. května do 19. května 2024)
12.  května               7. neděle velikonoční   Pouť k Panně Marii VěrnéOstrov       900 – poutní mše svatá                                
1000 – slavnostní průvod do klášterního  kostela Zvěstování Panny Marie                      1400 – koncert Elegance a hosté                                 
1600 – varhanní koncert        
Jáchymov              1000 – mše svatá
13. května                     pondělí 
14. května                         úterý Svátek sv. Matěje, apoštolaOstrov                    1800 – mše svatá za + Vitu Podesvu
15. května                       středa  Jáchymov              1600 – mše svatá
Ostrov                    1800 – mše svatá  za + Vitu Podesvu
16. května                      čtvrtek Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona ČechOstrov      1800 – mše svatá za ⴕ Elišku Robenkovou a celý rod                               
 po mši svaté eucharistická adorace
17.  května                       pátekOstrov                    1800 – mše svatá  za + Vitu Podesvu
18.  května                     sobota  Abertamy               1500 – mše svatá
Kaple sv. Rodiny   1630 – mše svatá  za + Vitu Podesvu  
19.  května                 Seslání Ducha Svatého
Sbírka na diecézi
Ostrov                     830 – mše svatá
Jáchymov              1000 – mše svatá
Hroznětín              1130 – mše svatá

www.farnostostrov.cz

OHLÁŠKY

Děkujeme Vám za dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby naše farnosti. Minulý týden sbírka na pronásledované křesťany vynesla celkem 9 357,- Kč. (z toho v Ostrově se vybralo 5 657,- Kč a v Jáchymově      3 700,- Kč). Za týden proběhne sbírka na naší Plzeňskou diecézi.

Děkuji všem, kteří se včera a předvečerem se zapojili k přípravám dnešní pouti.

Dnes odpoledne proběhnou v kostele 2 koncerty. Ve 14.00 hod. koncert skupiny Elegance a v 16 hod. varhanní koncert – účinkuje Vojtěch Přiklopil. Na koncerty jsou zváni zvlášť pracovníci Charity a dobrovolníci, kteří v Charitě pomáhají. Je to naše poděkování za jejich službu.

V úterý je svátek sv. Matěje apoštola a ve čtvrtek svátek Jana Nepomuckého. Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace.

Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha svatého. Součásti bohoslužeb v tomto týdnu bude novéna k Duchu svatému. 

Dnes slavíme Den Matek – všem maminkám děkujeme za jejich lásku a přejeme hojnost božího požehnáni a radost ze svých děti.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz