6. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 12. do 19. února 2023)

6. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 12. do 19. února 2023)

12. února                     neděle

 

6. v mezidobí

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov          1000 – mše svatá

Hroznětín         1130 – mše svatá                  

13. února                                pondělí

 

14. února                        úterý

Ostrov              1800 – mše svatá

Pernink            1630 – mše svatá         

15. února                      středa

 

Ostrov              1800 – mše svatá

Jáchymov        1600 – mše svatá

16. února                    čtvrtek

 

Ostrov              1800 – mše svatá za † Petra Breindla

                                     po mši svaté eucharistická adorace

17. února                       pátek

Ostrov      1800 – mše svatá za † Rudolfa Hynka a celý rod

18. února                     sobota

 

Abertamy        1500 – mše svatá

Boží Dar           1900 – mše svatá

 

19. února                     neděle

7.  v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

  www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 4 765,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 1 794,- Kč, v Jáchymově 2 141,- Kč a zbylých 830,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Za týden se bude konat sbírka na Haléř sv. Petra. (Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století a je určena na dobročinnost Svatého Otce. Koná se celosvětově a v naší zemi obvykle připadne na neděli poblíž svátku Stolce sv. Petra. Prostředky z ní získané jsou určeny Svatému Otci k tomu, aby mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.)

V pondělí 13. února (zítra) od 18 h. zveme do farního sálu v Ostrově na Večer chval.

V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství a ve čtvrtek po mši svaté na eucharistickou adoraci. V pátek 17. února zveme na druhou katechezi P. Romualda Roba o Katechizmu katolické církve na téma Tajemství eucharistie.

V sobotu 18. února se bude sloužit mše svatá ještě v 19 h. na Božím Daru. Z tohoto důvodu nebude mše svatá v kapli v Ostrově. Kromě toho bude pořádek bohoslužeb jako obvykle.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

 

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064