6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 14. do 21. května 2023)

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(týden od 14. do 21. května 2023)

14. května                    

6. neděle velikonoční

 

Ostrov                     830 – mše svatá za farnost

                                1630 – májová pobožnost

Jáchymov               1000 – mše svatá

Hroznětín               1130  – mše svatá

15. května                          pondělí

 

16. května                       úterý

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Pernink                  1630 – mše svatá                             

Ostrov                    1800 – mše svatá

17. května                     středa

 

Jáchymov              1600 – mše svatá

Ostrov                   1800 – mše svatá

18. května                   čtvrtek

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ostrov                    1800 – mše svatá

                                           po mši svaté eucharistická adorace

19. května                      pátek

Ostrov                    1800 – mše svatá

20. května                    sobota     

Abertamy              1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodniny1630 – mše svatá

21. května                

7. neděle velikonoční

Ostrov                     830 – mše svatá za farnost

                                1630 – májová pobožnost

Jáchymov              1000 – mše svatá

Hroznětín              1130 – mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 OHLÁŠKY

Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Příští týden sbírka bude určena na naší diecézi. Děkujeme za všechny Vaše dary! Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 600,- Kč a 16 € (z toho v Ostrově se vybralo
3 554,- Kč a 2 €, v Jáchymově 4 870,- Kč a zbylých 1 176,- Kč a 14 € bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) zveme na májovou pobožnost do kostela v Ostrově
od 16:30 h.

V pondělí 15 května se bude konat v kapli faře v Rybářích „Večer chval“.  Začátek v 18 h.

Jako obvykle v úterý od 19 h. bude na faře v Ostrově biblické společenství a ve čtvrtek po mši svaté eucharistická adorace v kostele.

V pátek po mši svaté zveme na faru v Ostrově na promítaní filmu Apoštol Pavel. Film je s českým dabingem a krásným způsobem vypráví příběh apoštola Pavla.

V sobotu 27. května, na výročí 30 let plzeňské diecéze, jsme zváni na slavnostní mši svatou do Plzně. Hlavním celebrantem této mše svaté, která se bude konat katedrále sv. Bartoloměje se od 10:30 h., bude Mons. Jan Graubner a svou účast přislíbili i další biskupové z diecézí Čech a Moravy. Otec biskup Tomáš si moc přeje, aby se této akce zúčastnilo co nejvíce farníků. Po mši svaté se můžete těšit na bohatý doprovodný program: divadlo a program pro děti, komentované prohlídky katedrály a biskupství, promítaní fotek z historie diecéze a vstup na katedrální věž zdarma. Prosím, ať se přihlásí osoby, které mají zájem se slavnosti zúčastnit, aby se staly delegáty za naši farnost. Děkuji!

 Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a
na nástěnce.

 

www.farnostostrov.cz

 

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064