5. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 5. do 12. února 2023)

5. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 5. do 12. února 2023)

5. února                       neděle

5. v mezidobí

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov         1000 – mše svatá

Hroznětín        1130– mše svatá za † tatínka Josefa Velebila                   

6. února                                       pondělí

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

 

7. února                          úterý

Ostrov              1800 – mše svatá

Pernink            1630 – mše svatá         

8. února                        středa

 

Ostrov              1800 – mše svatá

Jáchymov        1600 – mše svatá

9. února                       čtvrtek

 

Ostrov              1800 – mše svatá

                                      po mši svaté eucharistická adorace

10. února                       pátek

Památka sv. Scholastiky, panny

Ostrov              1800 – mše svatá

11. února                     sobota

Panny Marie Lurdské

Světový den nemocných

Abertamy        1500 – mše svatá

Boží Dar           1900 – mše svatá

 

12. února                     neděle

6.  v mezidobí

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov         1000 – mše svatá

Hroznětín         1130 – mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 

 Ohlášky:

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 091,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 793,- Kč, v Jáchymově 1 528,- Kč a zbylých 1 770,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Poděkování patří také všem farníkům, kteří se včera zúčastnili brigády na faře i všem z Vám, kteří se pravidelně staráte o naše kostely.

V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství a ve čtvrtek po mši svaté na eucharistickou adoraci. Tento týden se nebude konat pateční setkaní pro dospěle k prohloubení víry, ale už nyní zveme na druhou katechezi o Katechizmu katolické církve P. Romualda Roba v pátek za dva týdny 17. února na téma Tajemství eucharistie.

Dva týdny po sobě v sobotu 11. a 18. února se budou sloužit mše svaté v 19 h. na Božím Daru. Z toho důvodu nebudou mše svaté v kapli v Ostrově. Kromě toho bude pořádek bohoslužeb jako obvykle. Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

V sobotu je památka Panny Marie Lurdské a zároveň Světový den nemocných. Při této příležitosti (příští neděli po mši svaté v kostele v Ostrově) se bude všem zájemcům udělovat pomazaní nemocných pro uzdravení od duševních a tělesných nemocí.  

Od 24. do 26. března bude probíhat v exercičním domě v Německu postní rekolekce s otcem biskupem Tomášem na téma Věřím v dobro a nejsem naivní. Cena za osobu je 1500,-Kč. Podrobnosti na nástěnce a na stránkách biskupství, skrze které se můžete k účasti přihlásit.

Přejeme všem hojné požehnání do nového týdne.

 

www.farnostostrov.cz

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064