5. TÝDEN POSTNÍ (týden od 26. března do 2. dubna 2023)

5. TÝDEN POSTNÍ

(týden od 26. března do 2. dubna 2023)

26. března                   neděle

 

5. postní

Ostrov                830 – mše svatá za farnost

                            1700 – křížová cesta                 

Jáchymov           1000 – mše svatá

Hroznětín          1130– mše svatá                  

27. března                                   pondělí

 

28. března                      úterý

Pernink              1630 – mše svatá

Ostrov                1800 – mše svatá

29. března                    středa

 

Jáchymov          1600 – mše svatá

Ostrov                1800 – mše svatá

30. března                   čtvrtek

 

Ostrov       1800 – mše svatá za +Vitu Danielu Karliczekovou po mši svaté eucharistická adorace

31. března                     pátek

Ostrov                1730 – křížová cesta                 

                            1800 – mše svatá

1. dubna                      sobota

 

Horní Blatná        1500 –  mše svatá s průvodem a ratolestmi

Kaple sv. Rodiny  1630 – mše svatá

2. dubna                      

Květná (Pašijová) neděle

Ostrov                830–   mše svatá s průvodem a ratolestmi

                            1700 – křížová cesta                 

Jáchymov          1000 –  mše svatá s průvodem a ratolestmi

Hroznětín          1130–  mše svatá s průvodem a ratolestmi

 www.farnostostrov.cz

 OHLÁŠKY

Dnešní sbírka je určena na květinovou výzdobu kostela o velikonočních svátcích.

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 7 626,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 4 250,- Kč, v Jáchymově 2 280,- Kč a zbylých 1 087,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) zveme do kostela v Ostrově v 17 h. na křížovou cestu.

Připomínáme, že se již nejbližší sobotu 1. dubna bude konat postní duchovní obnova v naší farnosti. Téma obnovy je Jonášovo znamení a povede ji generální vikář naší diecéze P. Petr Hruška. Začátek je v 10 h. na faře v Ostrově. Srdečně zveme k účasti.

V úterý se bude na faře v Ostrově od 16:30 h. konat příprava na křest pro dospěle. Následně od 19 h. zveme na biblické společenství.

Ve čtvrtek bude po mši svaté v Ostrově eucharistická adorace a od 19 h. na faře příprava na biřmování pro mladé.

V pátek bude v Ostrově v 17:30 h. křížová cesta. Po mši bude na faře setkání pro dospělÉ k prohloubení víry na téma Jak a prožit Svatý týden.

V neděli za týden – 2. dubna –  bude Květná neděle. Součástí mše svaté bude žehnání ratolestí a průvod. Budou se číst pašije podle Matouše. Vstoupíme tak do prožívání Svatého týdne, které nás bezprostředně připraví na slavení Velikonoc.

Ve čtvrtek 30. března v 11 h. v kostele na Horní Blatné bude pohřeb náhle zesnulé paní Margity Löfflerové (let 74) a pátek 31. března ve 14 h. v kostele v Děpoltovicích pohřeb zesnulého pana Erharda Stöhra (87 let). Vzpomeňme na ně a na jejich blízké v modlitbě.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem hojnost požehnání do nového týdne.

 

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064