5. NEDĚLE POSTNÍ (týden od 3. dubna 2022 do 10. dubna 2022)

5. NEDĚLE POSTNÍ

(týden od 3. dubna 2022 do 10. dubna 2022)

3. dubna 2022         Neděle

 

5. neděle postní

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

                        1700 –  Křížová cesta

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130–   Mše svatá                        

 

 

5. dubna 2022           Úterý

Ostrov        1800 –  Mše svatá 

6. dubna 2022           Středa

 

 

Ostrov      930Vikariátní mše svatá  s biskupem Tomášem

                1800 – Mše svatá  

                1900 –  Biblické společenství

Jáchymov   1600 – Mše svatá

7. dubna 2022        Čtvrtek

 

Ostrov        1800  –  Mše svatá – po mši svaté eucharistická

                                 adorace

8. dubna 2022          Pátek

Ostrov     1730  – Křížová cesta                  

                  1800 –  Mše svatá

 

9. dubna 2022        Sobota

 

Abertamy                                     1500 –  Mše svatá

Ostrov –  Kaple sv. Rodiny        1630 –  Mše svatá

 

10. dubna 2021       Neděle

6. neděle  postní

Květná neděle (Pašijová)

 

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130–   Mše svatá

 

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulou neděli sbírka vynesla celkem  4 792,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 2 554,- Kč. a v Jáchymově 1 448,- Kč. Zbylých 790,- Kč  bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté.

Dnes (v neděli) v 17h v kostele v Ostrově křížová cesta.

Letošní noc kostelů se bude konat 10.června. Tato akce je příležitostí k oslovení a prezentaci církve i farnosti široké veřejnosti. Chceme do akce zapojit několik našich kostelů. Zveme všechny, kteří se chtějí podílet na přípravě programu a nebo se zapojit do akce jako dobrovolníci, na přípravné setkání v nejbližší úterý 5. dubna v 18:45 na faře v Ostrově.

Ve středu se bude konat v Ostrově setkání kněží karlovarského vikariátu. Mši svatou v 9:30, která setkání zahájí bude sloužit jako hlavní celebrant biskup Tomáš Holub. Odpoledne v 17:30 v kostele v Ostrově křížová cesta a v 19h po mši svaté biblické společenství.

Ve čtvrtek v 19h bude příprava na biřmování pro mladé.

V pátek  v 17:30 křížová cesta. Setkání pro dospělé k prohloubení víry v 19h bude na téma společenství a povede je opět jako host P. Pavel Fořt.

V neděli za týden 10. dubna je květná neděle. Součástí mše svaté bude žehnání ratolestí a průvod. Budou se číst Pašije podle Lukášova evangelia. Vstoupíme tak do prožívání Svatého Týdne, které nás bezprostředně připraví na slavení velikonoc.

Mše svaté v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18h. Ve středu je v 16h mše sv. v Jáchymově. V sobotu bude mše sv. Aberamech v 15h a v 16:30 v kapli sv. Rodiny v Ostrově. 

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na naší nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového postního týdne.

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064