4. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 29. ledna do 5. února 2023)

4. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 29. ledna do 5. února 2023)

29. ledna                     neděle

 

4. v mezidobí

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín       1130– mše svatá za † Huberta Veverku                  

30. ledna                                     pondělí

 

31. ledna                        úterý

Památka sv. Jana Boska, kněze

Ostrov      1800 – mše svatá

Pernink    1630 – mše svatá               

1. února                        středa

 

Ostrov         1800 – mše svatá

Jáchymov   1600 – mše svatá

2. února                       čtvrtek

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Hromnice

Ostrov      1800 – mše svatá za živé a † členy Živého růžence

                                po mši svaté eucharistická adorace

3. února                         pátek

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

První pátek v měsíci

Ostrov     1700  – tichá eucharistická adorace – možnost   

                              svátosti smíření

                  1740 – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   

                  1800 – mše svatá – po mši svaté svatoblažejské  

                                                     požehnání

4. února                       sobota

 

Horní Blatná   1500 – mše svatá

Boží Dar           1900 – mše svatá

 

5. února                       neděle

5.  v mezidobí

Ostrov          830 – mše svatá za farnost

Jáchymov   1000 – mše svatá

Hroznětín   1130– mše svatá za † tatínka Josefa Velebila

 

www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Minulou neděli byla sbírka na podporu biblického apoštolátu a vynesla celkem 5 590,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 783,- Kč, v Jáchymově 1 449,- Kč;
zbylých 1 358,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Letošní Tříkrálová Sbírka v našem městě a přilehlých obcích vynesla celkem 104 234,-Kč. V kasičkách, které byly umístněny v naší farnosti a v našich kostelích, bylo vybráno celkem 14 488,-Kč. Dále se vybralo v Perninku 6 727,- Kč, v Horní Blatné 8 223,- Kč, v Hroznětíně 29 558,- Kč, ve Velichově 5 408,- Kč a v Merklíně 12 094, – Kč.  Všem dárcům děkujeme.

V úterý je památka sv. Jana Boska, kněze. Od 19 h. se bude na faře v Ostrově konat biblické společenství.

Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu čili Hromnice. Členy Živého růžence zveme na společnou modlitbu růžence v 17:30 h. a na mši svatou, která bude sloužena za živé a zesnulé členy Živého růžence. Při mši svaté se budou žehnat svíčky. Po mši svaté zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek je první pátek v měsíci. Od 17 h. bude eucharistická adorace a možnost svatosti smíření. V 17:40 h. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na tento den zároveň připadá památka sv. Blažeje, tudíž se bude na závěr mše svaté udělovat svatoblažejské požehnání – to znamená modlitba a požehnání o ochranu od bolestí krčních a všeho jiného zla.

Dvakrát v únoru bude naším hostem P. Romuald Rob s cyklem katechezí na téma Katechismus katolické církve. Na první katechezi, která bude na téma „Důkazy boží existence a dar víry“, zveme v nejbližší pátek 3. února v 19 h. do farního sálu v Ostrově.

V sobotu 4. února v čase od 10 h. proběhne brigáda na úklid vánoční výzdoby. Předem děkujeme za vaši účast.

Tři týdny po sobě v sobotu 4., 11. a 18. února se budou sloužit mše svaté
na Božím Daru v 19 h. Z toho důvodu nebudou mše svaté v kapli v Ostrově. Kromě toho bude pořádek bohoslužeb jako obvykle. Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064