4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 30. dubna do 7. května 2023)

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(týden od 30. dubna do 7. května 2023)

30. dubna                    

4. neděle velikonoční

 

Ostrov                     830 – mše svatá za farnost

Jáchymov               1000 – mše svatá

Hroznětín               1130 – mše svatá

1. května                           pondělí

 

2. května                        úterý

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

Pernink                   1630 – mše svatá                            

Ostrov                     1800 – mše svatá

3 května                        středa

Svátek sv. Filipa  a Jakuba,

apoštolů

Jáchymov               1600 – mše svatá

Ostrov                    1800 – mše svatá za † Františka Matušku

4. května                     čtvrtek

 

Ostrov                    1800 – mše svatá za + Andreje Sobalu

                                           po mši svaté eucharistická adorace

5. května                        pátek

Ostrov      1700  – tichá eucharistická adorace – možnost
                                     přijetí svátosti smíření

                     1740 – pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   

                     1800 – mše svatá

6. května                     sobota     

Památka a sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Horní Blatná           1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny   1630 – mše svatá

7. května                

5.neděle velikonoční

Ostrov                     830  – mše svatá za farnost

                                 1630  –  májová pobožnost

Jáchymov               1000 –  mše svatá

Hroznětín               1130 –   mše svatá

8. května                    pondělí

Pout‘ k Panně Marii Věrné

       1000poutní mše sv. – po mši sv. (cca v 11:00 hod.)
                    bude následovat průvod do klášterního kostela
                    Zvěstování Panny Marie

 

 www.farnostostrov.cz

OHLÁŠKY

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 827,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo
3 753,- Kč, v Jáchymově 3 346,- Kč a zbylých 1 728,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V úterý zveme od 19 h. na biblické společenství.

Ve čtvrtek bude v Ostrově po mši svaté eucharistická adorace.

V pátek od 17 h. bude tichá eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření. V 17.40 h. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu  a po mši svaté od 19 h. na faře v Ostrově setkání pro dospělé  k prohloubení víry.

Za týden v neděli v 16.30 h. bude májová pobožnost.

V pondělí 9. května bude pout‘ k Panně Marii Věrné. V 10 h. poutní mše svatá s procesím do klášterního kostela. Odpoledne ve 14.30 h. koncert sourozenců Přiklopilových a v 15 h. koncert skupiny Elegance.

V sobotu 13. května v Ostrově se bude konat duchovní obnova s názvem „Návrat do Otcova domu“  ( je to pokračováni obnovy „Otcovo srdce“).

Mše svaté v týdnu budou v Ostrově jako obvykle od úterý do pátku – vždy
v 18 h. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

 

www.farnostostrov.cz

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064