31. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 30. října do 6. listopadu 2022)

31. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 30. října do 6. listopadu 2022)

30. října 2022             Neděle

31. neděle v mezidobí

 

Ostrov              830 Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá  za †† rodiče Albína a

                                    Genovefu, a  bratra  Zenona

                         1230 –  Modlitba za zemřelé na hřbitově

31. října 2022                   Pondělí

 

 

1. listopadu 2022         Úterý

Slavnost Všech Svatých

Pernink          1600 – Modlitba za zemřelé na hřbitově 

                        1630 – Mše svatá  za zemřelé

Ostrov hřbitov kostel sv. Jakuba Většího

                       1730 – Svíce za zemřelé  

                       1800 – Mše svatá za zemřelé                                  

2. listopadu 2022       Středa

Vzpomínka na Všechny Věrné Zemřelé

Jáchymov     1515 – Modlitba za zemřelé na hřbitově  

                        1600 – Mše svatá za zemřelé v kostele

Ostrov           1800 – Mše svatá za † Antonína Vaculíka

3. listopadu 2022      Čtvrtek

 

Ostrov           1800 – Mše svatá za †† Vlastu a Františka 

                                   Alšrovi

                        po mši svaté eucharistická adorace 

4. listopadu 2022        Pátek

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

 

První pátek v měsíci

  Ostrov   1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost   

                                svátosti  smíření

                  1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   

               1800 –  Mše svatá za †† rodiče Vojtěcha a 

                               Zdeňku Daxnerovi

5. listopadu 2022      Sobota

Horní Blatná          1430 – Modlitba za zemřelé na hřbitově

                                 1500 – Mše svatá

Ostrov kaple sv. Rodiny         1630 – Mše svatá 

 

6. listopadu2022       Neděle

32. neděle v mezidobí

 

Ostrov              830 Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá za † Jaroslavu Vojtovou                                   

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli na misie vynesla celkem 7 614,- Kč ( v Ostrově se vybralo  6 099 ,- Kč v Jáchymově 1 015,- Kč a 500,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Na  misijním jarmarku se celkem vybralo 11 786,- Kč. Děkuji dětem a všem, kteří se do akce zapojili. V letošním roce chceme, kromě podpory Papežského Misijního díla, podpořit konkrétně sestru Olgu Landrovou, která pracuje na Kubě. Na faru můžete donést  nepotřebné leky, které pošleme na Kubu.

Blíží se Slavnost všech svatých a vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Na hřbitovech se budou konat dušičkové pobožnosti v následujících časech: Dnes v neděli 30. října v Hroznětíně ve 12:30 a v Děpoltovicích ve 13:15. V Ostrově jako loni v úterý 1. listopadu proběhne v kostele sv. Jakuba na hřbitově od 17:30 akce „Svíce za naše zemřelé“ a v 18h bude mše svatá za zemřelé. Sdělte prosím všem, kteří ztratili někoho blízkého, že můžou na vzpomínku na něj zapálit svíčku. Podrobný rozpis Dušičkových pobožnosti najdete na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti. Připomínáme že rozhodnutím Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky za zemřelé je možno získat od 25.10. do 8.11.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou následující:

  1. Daný den přijmout eucharistii.
  2. Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé.
  3. Pomodlit se na úmysl sv. Otce.
  4. V okruhu těchto dní vykonat sv. zpověď.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství. Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci. V pátek bude památka sv. Karla Boromejského, biskupa, zároveň zveme na první pátek v měsíci, na tichou eucharistickou adoraci od 17h, a od17:40 na pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a na svátost smíření. Po večerní mši svaté od 19h zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: : „Úvod do knihy Exodus – ze smrti k životu.“

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064