30. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 23. října do 30. října 2022)

30. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 23. října do 30. října 2022)

23. října 2022             Neděle

30. neděle v mezidobí

Sbírka na misie

Ostrov              830 Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

24. října 2022                   Pondělí

 

 

25. října 2022                Úterý

Pernink         1630 – Mše svatá 

Ostrov           1800 – Mše svatá  za

 

26. října 2022              Středa

 

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá

27. října 2022            Čtvrtek

 

Ostrov           1800 – Mše svatá

                       po mši svaté eucharistická adorace 

28. října 2022                Pátek

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 Ostrov         1800 –  Mše svatá

29. října 2022             Sobota

Abertamy                             1500 – Mše svatá

Ostrov kaple sv. Rodiny   1630 – Mše svatá 

 

30. října 2022             Neděle

31. neděle v mezidobí

 

Ostrov              830 Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá za †† rodiče Albína a

                                    Genovefu, a  bratra  Zenona

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určená na misie. V letošním roce chceme, kromě podpory Papežského Misijního díla, podpořit konkrétně sestru Olgu Landrovou, která pracuje na Kubě. V Ostrově a Jáchymově po mši svaté bude misijní jarmark, který připravily děti, které chodí na výuku náboženství.

 Sbírka minulou neděli vynesla celkem 5 716,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 723 ,- Kč v Jáchymově 2 418,- Kč a 575,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme.

Blíží se Slavnost všech svatých a vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Na hřbitovech se budou konat dušičkové pobožnosti v následujících časech: za týden v sobotu 29. října v Krásném Lese ve 12:30, na Božím Daru ve 13:30, a na Abertamech  ve 14:15. V neděli 30. října v Hroznětíně,  ve 12:30 a v Děpoltovicích ve 13:15. V Ostrově jako loni v úterý 1. listopadu proběhne v kostele na hřbitově od 17:30 akce „Svíce za naše zemřelé“ a v 18h bude mše svatá za zemřelé. Podrobný rozpis Dušičkových pobožnosti najdete na nástěnce nebo na webových stránkách farnosti.

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek bude svátek sv. Apoštolů Šimona a Judy. Po večerní mši svaté od 19h zveme na setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: „Úvod do knihy Exodus – ze smrti k životu.“

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

www.farnostostrov.cz

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064