3. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 22. ledna do 29. ledna 2023)

3. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 22. ledna do 29. ledna 2023)

22. ledna                     neděle

Neděle Božího slova

3. v mezidobí

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín       1130– mše svatá za † děkana Patera Jiřího   

                                                                                         Stoffla                  

23. ledna                                     pondělí

 

24. ledna                        úterý

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Ostrov      1800 – mše svatá

Pernink    1630 – mše svatá               

25. ledna                      středa

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Ostrov         1800 – mše svatá

Jáchymov   1600 – mše svatá

26. ledna                     čtvrtek

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Ostrov      1800 – mše svatá

                                po mši svaté eucharistická adorace

27. ledna                        pátek

Ostrov      1800 – mše svatá

28. ledna                     sobota

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Ostrov kaple Sv. Rodiny    1630 – mše svatá

Abertamy                              1500 – mše svatá

 

29. ledna                     neděle

4.  v mezidobí

Ostrov          830 – mše svatá za farnost

Jáchymov   1000 – mše svatá

Hroznětín   1130–   Mše svatá za † Huberta Veverku

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Dnes je Neděle Božího Slova. Sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu.

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 226,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 180,- Kč a v Jáchymově 1 436,- Kč a zbylých 1 610,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V úterý je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Mše svaté budou v Perninku od 16:30 h. a v Ostrově v 18 h.  Od 19 h. na faře v Ostrově se bude konat setkání Pastorační rady farnosti – z toho důvodu nebude biblické společenství.

Ve středu je svátek Obrácení sv. apoštola Pavla. Je to poslední den týdne modliteb za jednotu křesťanů a mše svatá bude v Jáchymově od 16 h a v Ostrově od 18h.

Ve čtvrtek je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Po mši svaté zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek po mši svaté v Ostrově zveme na setkaní pro dospěle k prohloubení víry. 

V sobotu 28. ledna v čase od 10 do 15 hod. proběhne na plzeňském biskupství setkání pro rozvedené i znovu sezdané. Setkání se zúčastní biskup Tomáš, misionáři milosrdenství a církevní soudkyně Martina Vintrová. 

Upozorňujeme, že od 24. do 26. března bude probíhat postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma Věřím v dobro a nejsem naivní. Podrobnosti na nástěnce a na stránkách biskupství, skrze než se můžete k účasti přihlásit.

Rozpis živého růžence pro rok 2023 si můžete vyzvednout ve farní knihovně nebo ve farní kanceláři.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

 

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064