3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 23.do 30. dubna 2023)

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(týden od 23.do 30. dubna 2023)

23. dubna                    

3. neděle velikonoční

 

Ostrov                     830 – mše svatá za farnost

Jáchymov               1000 – mše svatá

Hroznětín               113 – mše svatá

24.dubna                           pondělí

 

25. dubna                      úterý

Svátek sv. Marka, evangelisty

Pernink                   1630 – mše svatá                            

Ostrov                     1800 – mše svatá

26. dubna                     středa

Jáchymov               1600 – mše svatá

Ostrov         1800 – mše svatá za † Zdeňka Baláka
                                             a rodiče

27. dubna                    čtvrtek

 

Ostrov                     1800 – mše svatá poděkování za dar 

                              života a prosba o požehnání do dalších let

                                           po mši svaté eucharistická adorace

28. dubna                      pátek

Ostrov                     1800 – mše svatá

29. dubna                    sobota

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Ostrov                     1100 – Motorkářská mše svatá a žehnání 

                                             motorek

Abertamy               1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny   1630 – mše svatá

30. dubna                    

4. neděle velikonoční

Ostrov                     830  – mše svatá za farnost

Jáchymov               1000 –  mše svatá

Hroznětín               1130 –   mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 OHLÁŠKY

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 754,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo
3 015,- Kč, v Jáchymově 2 974,- Kč a zbylých 805,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Naše farnost organizuje v terminu 24. až 30. zářÍ 2023 poutní zájezd do Itálie. Hlavním cílem je Assisi, město sv. Františka a sv. Kláry. Navštívíme také Padovu, Luccu, Pisu, Sienu, San Gimignano, Casciu a Gubbio a místa spjatá ze sv. Antonínem, sv. Kateřinou Sienskou a sv. Ritou. Máme zajištěný odborný doprovod historika uměni PhDr. Jaroslava Sojky Ph.D. Cena zájezdu je 10 400 Kč. Podrobnosti na webových stránkách a na plakátku.   Přihlásit se můžete osobně ve farní kanceláři nebo na farní email farnost.ostrov@bip.cz

Zveme (dnes) v neděli v 16.30 do kostela v Ostrově na nešpory s eucharistickou adorací.

V úterý zveme od 19 h. na biblické společenství.

Ve středu 26. 4. v 19 h. bude na faře v Ostrově organizační setkání pořadatelů letošní noci kostelů (která se bude konat 2.6.).

Ve čtvrtek bude po mši svaté v Ostrově eucharistická adorace a v pátek po mši od 19 h. na faře v Ostrově setkání pro dospělé  k prohloubení víry.

V pátek 28. 4.  v 11 h. bude v kostele v Ostrově pohřeb + Milana Vaněčka.

Příští sobotu 29. dubna  v 11 h. se bude konat v Ostrově tradiční mše svatá za zemřelé při dopravních nehodách. Po mši svaté  žehnání motorek.

Při návštěvě Rastattu u příležitosti 300 let Zámeckého kostela sv. Kříže byl stanoven termín našeho farního zájezdu do Rastattu v příštím roce. Zájezd se uskuteční od 7. do 9. června 2024

Mše svaté v týdnu budou v Ostrově jako obvykle od úterý do pátku – vždy v 18 hodin. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064