26. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 25. září do 2. října 2022)

26. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 25. září do 2. října 2022)

25. září 2022               Neděle

26. neděle v mezidobí

Ostrov              900 Poutní mše svatá

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

26. září 2022                     Pondělí

 

27. září 2022                 Úterý

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Pernink         1630 – Mše svatá 

Ostrov           1800 – Mše svatá 

28. září 2022                Středa

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá za † Jaromíra Velemana         

29. září 2022              Čtvrtek

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Ostrov           1800 – Mše svatá    

                        po mši svaté eucharistická adorace 

30. září 2022                 Pátek

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 Ostrov         1800 –  Mše svatá za živé a † členy

                                    živého růžence

1. říjen 2022               Sobota

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Radošov                   1200 Poutní mše svatá

Horní Blatná            1500 – Mše svatá 

 

2. říjen 2022               Neděle

27. neděle v mezidobí

Ostrov              830 Mše svatá

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 

 Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na zaplaceni nákladu za elektřinu. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 043,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 660 ,- Kč v Jáchymově 3 616,- Kč a 767,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme. Za týden bude sbírka na charitu.

Dnes od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance. 

V úterý v 17h. se bude na faře v Ostrově konat organizační setkání rodičů dětí, které se přihlásily na náboženství. V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství.

Ve středu na slavnost sv. Václava budou mše svaté v Jáchymově v 16h. a v Ostrově v 18h. Ve čtvrtek na svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů zveme do kostela sv. Michaela v Ostrově na mši svatou v 18h. a po ní na eucharistickou adoraci za farnost. Od 19h. bude příprava na biřmování pro mladé. V pátek v 18h. bude sloužena mše svatá na úmysl za živé a zesnulé členy živého růžence. Po mši svaté v 19h. se bude konat na faře v Ostrově setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma „Říjen – měsíc modlitby růžence“. Setkání povede p. Patrik. 

Příští sobotu – 1. října zveme na tradiční pěší pout´ do kostela sv. Václava v Radošově. Zahájeni pouti bude před kostelem v Ostrově v 9:30. Mše svatá v Radošově bude ve 12h. Z důvodu konaní pouti nebude mše sv. v Kapli sv. Rodiny v Ostrově.

Ve středu 5.října od 19h. se uskuteční na faře v Ostrově setkaní Pastorační rady farnosti.

Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok a dále má v nabídce nové knihy na prodej a další drobné předměty vhodné třeba jako dárek. Můžete již vybírat dárky k Vánocům.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064