24. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 11. září do 18. září 2022)

24. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 11. září do 18. září 2022)

11. září 2022               Neděle

24. neděle v mezidobí

 

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá za † MUDr. Hanu 

                                                                Hornátovou

Hroznětín      1130 – Mše svatá

12. září 2022                     Pondělí

 

13. září 2022                 Úterý

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Pernink         1600 – Mše svatá  za † Annu Weikertovou a 

                                                               rodinu

Ostrov           1800 – Mše svatá 

14. září 2022                Středa

Svátek Povýšení svatého kříže

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1700  – 1800 Eucharistická adorace  – za mír na

                                                                                        Ukrajině

                         1800 – Mše svatá           

15. září 2022              Čtvrtek

Památka Panny Marie Bolestné

Ostrov           1800 – Mše svatá

 

16. září 2022                 Pátek

Památka sv. Ludmily, mučednice

 Ostrov         1800 –  Mše svatá

17. září 2022               Sobota

 

Rýžovna        1100 – Poutní Svatováclavská mše  –  místo  

                               bývalého  kostela sv. Václava na Rýžovně

Ostrov –  kaple Sv. Rodiny    1630 – Mše svatá

18. září 2022               Neděle

25. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín     1130 –  Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 027,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 695 ,- Kč v Jáchymově 2 812,- Kč a 1 512,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 15.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

Osoby, které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Ve středu 14.9. v 17h zveme na tichou eucharistickou adoraci za Ukrajinu a za mír(nebude adorace ve čtvrtek).

V pátek v 19:30h v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově se bude konat koncert duchovni hudby s názvem „Magnificat“. Koncert je součásti Mezinárodního hudebního festivalu Johanna Caspara Ferdinanda Fischera.  Z toho důvodu se nebude konat setkáni k prohloubení víry.

Za týden v  sobotu 17 září se bude konat na Rýžovně Svatováclavské setkání jehož součásti  bude poutní svatováclavská mše  svatá v 11h. Tutéž sobotu v 16h zvěme na komentovanou prohlídka kostela sv. Michaela v Ostrově – součást Dnů evropského dědictví. 

 Farní knihovna nabízí stolní církevní kalendáře na příští rok.

Farnost Chodov zve slovenské rodáky ve čtvrtek 15.9. do kostela sv. Vavřince na slovenskou mši svatou v 19h v Chodovském. Přede mší svatou v 18h bude koncert pro violu a varhany – účinkují Martin Matuška a Eva Mokrá.

V úterý památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Ve středu svátek Povýšení svatého kříže. Ve čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné a v pátek  památka sv. Ludmily, mučednice.

Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod. a v kapli sv. Rodiny v Ostrově 16:30h.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                           

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064