23. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 4. září do 11. září 2022)

23. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 4. září do 11. září 2022)

4. září 2022                Neděle

23. neděle v mezidobí

 

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

5. září 2022                       Pondělí

 

 

6. září 2022                   Úterý

Ostrov           1800 – Mše svatá 

7. září 2022                  Středa

 

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá  

8. září 2022                Čtvrtek

Svátek Narození Panny Marie

Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii Hynkovou

                                                               a celý rod

                        po mši svaté eucharistická adorace                

9. září 2022                   Pátek

 Ostrov         1800 –  Mše svatá za †Františka a Rozálii Kamarádovi

10. září 2022               Sobota

 

 

Diecézní pouť klášter Teplá

11. září 2022               Neděle

24. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000–  Mše svatá za † MUDr. Hanu 

                                                                Hornátovou

Hroznětín     1130 –  Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 732,- Kč ( v Ostrově se vybralo  3 035 ,- Kč v Jáchymově 4 797,- Kč a 900,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Začal novy školní rok. Přejeme všem žákům a učitelům hodně božího požehnáni. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 10.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

Osoby které máji zájem o přípravu  ke svatosti křtu nebo biřmovaní ať se, pokud možno co nejdříve nahlásí u kněží nebo v kanceláři.

Zahajujeme pravidelné setkávaní na faře v Ostrově.  Ve středu 29.6. v 19h  zveme na faru na biblické společenství.  V pátek v 19h bude setkání pro dospělé k prohloubení víry. Budeme pokračovat v rozjímaní knihy Genesis.  Téma setkání:  „Abrahámova  oběť“.

Už nejbližší sobotu 10. září se bude konat tradiční diecézní pouť do kláštera Teplá. Odjezd na pout bude od fary v 8h ráno. Sháníme ještě řidiče, kteří by mohli nabídnout místo ve svém vozidle.

Ve farní knihovně je možné zakoupit stolní církevní kalendáře na příští rok.

V úterý v 11h bude v kostele sv. Michaela Archanděla pohřeb paní Věry Smítkové.

Inzerovaná na 24.9 obnova se posouvá na pozdější termín. 

Ve čtvrtek 8. září Svátek Narození Panny Marie. Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. Tento týden nebude mše svatá v Perninku. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod. Mše svaté v sobotu nebudou (Diecézní pouť).

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064