Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která vynesla celkem 6808 Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2534 Kč, v Jáchymově 2112 Kč a zbylých 2162 Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

Přihlášky na výuku náboženství je možné si vyzvednout ve farní kanceláři. Předpokládáme, že jak v minulem roce, se výuka náboženství bude konat každou středu od 16:30 h. na faře v Ostrově.

Dne 24. 9. zveme na Michaelskou pouť do našeho kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné. Poutní mše svatá bude od 9 h. a odpoledne koncerty varhanní hudby ve 13 h. a v 14 h.

Připomínáme a zveme k účasti v semináři Obnovy v Duchu Svatém bude v naši farnosti probíhat na podzim od 5. října do 14. prosince. Setkání se budou konat na faře v Ostrově každý čtvrtek od 18 h. Přihlášky na tento seminář již můžete zasílat na email farnosti (farnost.ostrov@bip.cz), přímo ve farní kanceláři nebo přes QR kód z plakátku.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18 h. Podrobný rozpis bohoslužeb viz níže.


 

Pořad bohoslužeb

10. září, neděle
23. neděle v mezidobí Ostrov 8.30 – mše svatá za farnost Jáchymov 10.00 – mše svatá Hroznětín 11.30 – mše svatá

11. září pondělí

12. září, úterý
Svátek jména Panny Marie Pernink 16.30 – mše svatá Ostrov 18.00 – mše svatá

13. září, středa
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Jáchymov 16.00 – mše svatá Ostrov 18.00 – mše svatá

14. září, čtvrtek
Svátek Povýšení svatého kříže Ostrov 18.00 – mše svatá po mši svaté eucharistická adorace

15. září, pátek
Památka Panny Marie Bolestné
Ostrov 18.00 – mše svatá

16. září, sobota
Památka sv., Ludmily, mučednice Abertamy 15.00 – mše svatá Kaple sv. Rodiny 16.30 – mše svatá

17. září neděle
24. neděle v mezidobí Ostrov 8.30 – mše svatá za farnost Jáchymov 10.00 – mše svatá Hroznětín 11.30 – mše svatá