Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Vynesla celkem 7137 Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2853 Kč, v Jáchymově 2 300 Kč a zbylých 1984 Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

Tradiční diecézní pouť do Teplé s hlavním tématem „Quo vadis, plzeňská diecéze?“  proběhne 9. září. Zahájení bude v 9:45 h. u kříže, a pak bude pokračovat přes celé dopoledne a odpoledne připravenými programy. Pouť zakončí slavení eucharistie od 14:15 h. Prosíme farníky, kteří mají zájem se pouti zúčastnit, ale nemají jak se dopravit, aby se nahlásili v kanceláři. Taktéž prosíme farníky, kteří pojedou svým vozem, aby nahlásili počet volných míst. Z důvodu konáni poutí tento den bude jen mše svatá.

Blíží se nám začátek školního roku a s ním bude pokračovat i výuka náboženství u nás ve farnosti. Přihlášky k přihlášeni děti  je možné si vyzvednout ve farní kanceláři. Předpokládáme, že jak v minulem roce výuka náboženství se bude konat každou středu od 16:30 h.  na faře v Ostrově.

V pátek je svátek Narození Panny Marie. Od  17 h. bude v kostele v Ostrově tichá eucharistická adorace a možnost svatosti smířeni. Po mši svaté od 19 h. ve farním  sále se bude konat organizační setkáni před pouti do Itálie.

Připomínáme a zveme k účasti v semináři Obnovy v Duchu Svatém bude v naši farnosti probíhat na podzim od 5. října do 14. prosince. Setkání se budou konat na faře v Ostrově každý čtvrtek od 18 h. Přihlášky na tento seminář již můžete zasílat na email farnosti (farnost.ostrov@bip.cz), přímo ve farní kanceláři nebo přes QR kód z plakátku.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18 h. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Pořad bohoslužeb

22. neděle v mezidobí

(týden od 3. září do 10. září 2023)

3. září, neděle
22. neděle v mezidobí
Ostrov              830 – mše svatá za farnost
Jáchymov        1000 – mše svatá
Hroznětín        1130 – mše svatá
4.  září, pondělí
5. září, úterý Pernink            1630 – mše svatá
Ostrov              1800 – mše svatá
6. září, středa Jáchymov        1600 – mše svatá
Ostrov              1800 – mše svatá
7. září                            čtvrtek Ostrov              1800 – mše svatá, po mši svaté eucharistická adorace
8. září, pátek
Svátek Narození Panny Marie
Ostrov                1700 – tichá eucharistická adorace, možnost svátosti  smíření                 1800 – mše svatá za † Marii Hynkovou a celý rod
 9. září, sobota Diecézní pouť Teplá
Abertamy       1500 – mše svatá
10. září, neděle
23. neděle v mezidobí
Ostrov              830 – mše svatá za farnost
Jáchymov        1000 – mše svatá
Hroznětín        1130 – mše svatá