21. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 21. srpna do 28. srpna 2022)

21. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 21. srpna do 28. srpna 2022)

21. srpna2022            Neděle

21. neděle v mezidobí

sbírka na bohoslovce

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

22. srpna 2022                 Pondělí

Památka Panny Marie Královny

 

23. srpna 2022             Úterý

Pernink         1630 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá 

24. srpna 2022            Středa

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá  

25. srpna 2022           Čtvrtek

 

Ostrov           1800 – Mše svatá za † Pavla Bäumla

                                   po mši svaté eucharistická adorace                

26. srpna 2022              Pátek

 Ostrov         1800 –  Mše svatá

27. srpna 2022           Sobota

Památka sv. Moniky

Abertamy      1500 –  Mše svatá

Boží Dar         1800 –  Mše svatá

 

28. srpna 2022           Neděle

22. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000–  Mše svatá za † Aleše Cibulku

Hroznětín     1130 –  Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

  

 Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určená na bohoslovce. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 15 150,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 878 ,- Kč v Jáchymově 8 128,- Kč a 4 144,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

V sobotu 10. září se bude konat tradiční diecézní pouť do kláštera Teplá. Zahájení pouti bude v 9:45 a zakončení mší svatou ve 14:30. Na pouť se pojede opět soukromými vozidly. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem,  aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u kněží,  v kanceláři nebo na farní email.

Upozorňujeme, že v sobotu 24. září se bude v Ostrově konat duchovní seminář z názvem „Otcovo srdce“.

V pondělí 22. srpna památka Panny Marie Královny. Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16:30 hod. Ve středu svátek sv. Bartoloměje, apoštola, mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V  sobotu památka sv. Moniky. Mše svaté v sobotu s nedělní platností budou  v Abertamech v 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

 

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064