DOBA VELIKONOČNÍ (týden od 17. dubna 2022 do 24. dubna 2022)

DOBA VELIKONOČNÍ (týden od 17. dubna 2022 do 24. dubna 2022) DOBA VELIKONOČNÍ (týden od 17. dubna 2022 do 24. dubna 2022) 17. dubna 2022          Neděle     Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Boží hod velikonoční Ostrov      830 – Slavnostní velikonoční mše svatá Po...

Pozvaní na Velkopáteční obřady a Velikonoční vigilii a Velikonoční mše svaté ve farnosti Ostrov (fotografie ze mši svaté na památku ustanovení eucharistie)

Pozvaní na Velkopáteční obřady a Velikonoční vigilii a Velikonoční mše svaté ve farnosti Ostrov (fotografie ze mši svaté na památku ustanovení eucharistie) Veliký Pátek Ostrov 16:15h Křížová cesta 17h Velkopáteční obřady a následně adorace u Božího hrobu do 22h....

Zelený čtvrtek ve farnosti Ostrov

Zelený čtvrtek ve farnosti Ostrov Zelený čtvrtek, 2022   Dnes v naši farnosti Mše svatá na památku večeře Páně v Jáchymově je v 16h, a v Ostrově v 18h (její součástí bude obřad mytí nohou). Po mši svaté adorace v Getsemanech do 22h. Zítra na Veliký Patek V...

Fotografie ze setkaní k prohloubeni víry – 8.04.2022

Fotografie ze setkaní k prohloubeni víry – 8.04.2022 Minuly pátek 8 dubna – se jako obvykle konalo setkaní k prohloubení víry pro dospěle. Tentokrát je vedl náš host páter Pavel Fořt, který jako téma zvolil „společenství“ . Nechyběla ani úvodní hra. Páteru Pavlovi moc...