2. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 15.do 22. ledna 2023)

2. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 15.do 22. ledna 2023)

15. ledna                     neděle

 

2. v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá za farnost

                         1700 – ekumenické setkání na faře

                                     Českobratrské církve evangelické

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín       1130–   mše svatá za †† rodiče Marii a

                                                                   Františka Miklovičovi

16. ledna                    pondělí

 

17. ledna                        úterý

Památka sv. Antonína, opata

Ostrov      1800 – mše svatá za moudrost pro soud a 

                                                   spravedlivé rozhodnutí

Pernink    1630 – mše svatá               

18. ledna                      středa

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Ostrov       1800 – mše svatá

Jáchymov 1600 – mše svatá

19. ledna                     čtvrtek

 

Ostrov      1800 – mše svatá

                              po mši svaté eucharistická adorace

20. ledna                        pátek

Ostrov     1800 – mše svatá

21. ledna                     sobota

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

Ostrov kaple Sv. Rodiny    1630 – mše svatá

Abertamy                             1500 – mše svatá

 

22. ledna                     neděle

Neděle Božího slova

3. v mezidobí

Ostrov          830 – mše svatá za farnost

Jáchymov   1000 – mše svatá

Hroznětín   1130– mše sv. za + děkana Patera Jiřího Stoffla         

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 742,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 768,- Kč, v Jáchymově 2 559,- Kč a zbylých 1 775,- Kč bylo vybráno
na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Ještě dnes po mši svaté můžete přispět na Tříkrálovou sbírku
do označené kasičky zde v kostele. Tříkrálová sbírka probíhá do 15. 1. 2023. Případně lze využít i platbu online.

Dnes v neděli 15. ledna v 17 h. zveme na ekumenické setkání na faru sboru Českobratrské církve evangelické zde v Ostrově, Jáchymovská 170.

V úterý je památka sv. Antonína, opata. Mše svatá bude v Perninku
 od 16:30 h. Po ní zveme v Ostrově na biblické společenství.

Ve středu 18. ledna je den liturgické památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Tou začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, který končí na svátkem Obracení svatého Pavla 25. ledna. Srdečně zveme v pátek 20. ledna od 19 h. na faru v Ostrově u příležitosti setkání pro dospělé k prohloubení víry, tentokráte na téma Co je ekumena a proč se o ni máme snažit. Přednášet bude otec biskup František Radkovský, který byl řadu let zodpovědný za ekumenu v rámci ČBK.

Ve čtvrtek po mši svaté zveme na eucharistickou adoraci. V sobotu je památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Za týden – 22. ledna, je neděle Božího slova. Sbírka bude určena
 na podporu biblického apoštolátu.

Rozpis živého růžence pro rok 2023 si můžete vyzvednout ve farní knihovně nebo ve farní kanceláři. Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064