2. TÝDEN POSTNÍ (týden od 5. do 12. března 2023)

2. TÝDEN POSTNÍ

(týden od 5. do 12. března 2023)

5. března                     neděle

 

2. postní

Ostrov                830 – mše svatá za farnost

                            1700 – křížová cesta                 

Jáchymov           1000 – mše svatá

Hroznětín          1130– mše svatá                  

6. března                                    pondělí

 

7. března                        úterý

Pernink              1630 – mše svatá

Ostrov               1800 – mše svatá za živé a † členy rodiny 

                                                                                  Sofronovi

8. března                      středa

 

Jáchymov         1600 – mše svatá

Ostrov               1800 – mše svatá

9. března                     čtvrtek

 

Ostrov               1800 – mše svatá

                                       po mši svaté eucharistická adorace

10. března                     pátek

Ostrov                1730 – křížová cesta                 

                            1800 – mše svatá

11. března                   sobota

 

Abertamy          1500 – mše svatá

Boží Dar             1900 – mše svatá

12. března                   neděle

3.  postní

Ostrov                830– mše svatá za farnost

                           1700 – křížová cesta                 

Jáchymov         1000 – mše svatá

Hroznětín         1130– mše svatá za † Boženu Velebilovou

 

www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 4 974,- Kč a 8,40 € (z toho v Ostrově se vybralo 2 108,- Kč a 5,50 €, v Jáchymově 1 836,- Kč a 2,90 € a zbylých 980,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) zveme do kostela v Ostrově v 17 h. na křížovou cestu. V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství.

Ve středu po mši svaté se od 18:45 h. bude konat na faře v Ostrově přípravné setkaní před Nocí kostelů. Zveme k účasti všechny, kteří se chtějí zapojit do připrav a ke konáni akce v jednotlivých kostelech. Letošní Noc kostelů se bude konat 2. června.

            Ve čtvrtek po mši svaté zveme na eucharistickou adoraci.

V pátek bude v Ostrově v 17:30 křížová cesta. Mši svatou v 18 h bude sloužit salesián P. Evžen Rakovský. Po mši bude na faře setkání salesiánské rodiny a spolupracovníků. Setkání na faře bude přístupné všem zájemcům.

Dva týdny po sobě v sobotu 11. a 18. března se budou sloužit mše svaté na Božím Daru v 19 h. Z toho důvodu nebudou mše svaté v kapli v Ostrově. Kromě toho bude pořádek bohoslužeb jako obvykle.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Už teď inzerujeme, že postní duchovní obnova v naši farnosti se bude konat v sobotu 1. dubna. Povede ji generální vikář naší diecéze P. Petr Hruška.

Přejeme všem hojnost požehnání do nového týdne.

 

www.farnostostrov.cz

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064