2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 16. dubna do 23. dubna 2023)

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(týden od 16. dubna do 23. dubna 2023)

16. dubna                    neděle

2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

Ostrov                  830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov           1000 –  Mše svatá

Hroznětín          1130–   Mše svatá

17.dubna                           pondělí

 

 

18. dubna                      úterý

Pernink              1630 – mše svatá

Ostrov                1800 – mše svatá za † Rudolfa Hynka a celý 

                                                                   rod  

19. dubna                    středa

Jáchymov          1600 – mše svatá

Ostrov                1800 – mše svatá

20. dubna                   čtvrtek

 

Ostrov               1800 – mše svatá

                           po mši svaté eucharistická adorace

21. dubna                      pátek

Ostrov              1800 – mše svatá

22. dubna                   sobota

 

Abertamy              1500 –  mše svatá

Kaple sv. Rodiny  1630 – mše svatá

23. dubna                   neděle   

3. neděle velikonoční

 

Ostrov                  830–   mše svatá za farnost

Jáchymov          1000 –  mše svatá

Hroznětín          1130–  mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 OHLÁŠKY

Velkopáteční sbírka na svatou zemi vynesla celkem 2080,- Kč. Sbírka na Hod Boží velikonoční vynesla celkem 11 597,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 483,- Kč, v Jáchymově 4 800,- Kč a zbylých 3 314,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Naše farnost organizuje v terminu 24. až 30. záři 2023 poutní zájezd do Itálie. Hlavním cílem je Assisi  město sv. Františka a sv. Klary.  Navštívíme taky Padovu, Luccu, Pisu, Sienu, San Gimignano, Casciu a Gubbio  a místa spjata Ze sv., Antoninem, sv. Kateřinou Sienskou a Sv. Ritou. Máme zajištěný odborný doprovod historika uměni PhDr. Jaroslava Sojky Ph.D. Cena zájezdu  je 10 400 Kč. Podrobnosti na webowych stránkách a na plakátku.   Přihlásit se můžete osobně ve farní kanceláři nebo na farní email farnost.ostrov@bip.cz

V úterý zveme od 19 h. na biblické společenství. Ve čtvrtek bude po mši svaté v Ostrově eucharistická adorace a v pátek po mši od 19 h. na faře v Ostrově setkání pro dospělé  k prohloubení víry.

V pondělí 17. dubna od 20 hodin proběhne další živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”, v němž bude biskup opět hovořit o životě a otázkách plzeňské diecéze. Odkaz ke sledování najdete na webu biskupství www.bip.cz.

Mše sv. ve týdnu budou v Ostrově jako obvykle od úterý do pátku vždy v 18h.  Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

 

 

 

www.farnostostrov.cz

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064