2. Neděle Velikonoční – neděle Božího Milosrdenství

DOBA VELIKONOČNÍ

(týden od 24. dubna 2022 do 1. května 2022)

24. dubna 2022          Neděle

2. Neděle Velikonoční

Božího Milosrdenství

Ostrov             830 – Mše svatá

                        1700 – Korunka k Božímu milosrdenství 

Jáchymov     1000 – Mše svatá

Hroznětín     1130–  Mše svatá

 

25. dubna 2022        Pondělí

Svátek sv. Marka, evangelisty

 

26. dubna 2022           Úterý

Pernink      1630 – Mše svatá

Ostrov        1800 – Mše svatá 

27. dubna 2022          Středa

Jáchymov     1600 – Mše svatá za † Jaroslava Šmejkala a

                                    jeho rodiče a za † Karla Fišera

Ostrov           1800 – Mše svatá  

28. dubna 2022         Čtvrtek

 

Ostrov      1800 – Mše svatá        

                               po mši svaté eucharistická adorace               

29. dubna 2022           Pátek

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Ostrov      1800 – Mše svatá

30. dubna 2022         Sobota

 

Ostrov                           1100 – Motorkářská mše svatá

                                                   +  žehnání motorek

Abertamy                     1500 – Mše svatá

Kaple Sv. Rodiny         1630 – Mše Svatá                                                                

1. května 2021          Neděle

3. Neděle Velikonoční

 

Ostrov              830 – Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín      1130–  Mše svatá                                    

 

Ohlášky:

Dnešní sbírka je určená na úhradu nákladu na topení a elektřinu.

Během mši svaté v Ostrově v 8.30 budou představené děti, které se připravuji k prvnímu svatému přijímaní.

Sbírka na Boží Hod Velikonoční vynesla celkem 11 154,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 5 452,- Kč a v Jáchymově 3 580,- Kč. Zbylých 2 122,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes v Ostrově v 17h Korunka k Božímu milosrdenství 

V sobotu v Ostrově v 11h mše svatá za zemřelé při dopravních nehodách. Po mši svaté  žehnání motorek. Program celé akce najdete na našich webových stránkách.

Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18h. V úterý mše svatá na Perninku v 16:30 a ve středu v Jáchymově v 16h., mše svatá v Abertamech od 15 h a v Kapli sv. Rodiny v Ostrově od 16:30.

Ve středu po mši svaté bude biblické společenství.

V pátek  v 19h. na faře v Ostrově setkání pro dospělé  k prohloubení víry na téma jak se modlit s Božím Slovem – Lectio divina.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

 

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064