2. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 4. prosince do 11. prosince 2022)

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

(týden od 4. prosince do 11. prosince 2022)

4. prosince 2022       Neděle

2. neděle adventní

 

Ostrov   1600Mše svatá za farnost s biskupem Tomášem

Jáchymov   1000 – Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler

5. prosince  2022             Pondělí

 

6. prosince 2022          Úterý

Slavnost sv. Mikuláše, Biskupa

Pernink        1630 – Mše svatá 

Ostrov          1800 –Mše svatá o dar Ducha Sv. při  

                      rozhodováni o  projektu a za vnučku Veroniku

7. prosince 2022         Středa

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá za † Marii Mondriovou

8. prosince 2022       Čtvrtek

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Ostrov   1800 – Mše svatá za † Václava Dvořáka, dceru 

                           Alenku a celý rod a za † Marii Fišerovou,    

                           dceru  Věrku a celý rod

                           po mši svaté eucharistická adorace 

9. prosince 2022          Pátek

Ostrov   1800 –  Rorátní Mše svatá za † Marii Hynkovou a 

                                                                                         celý rod

10. prosince 2022      Sobota

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Abertamy                             1500 – Mše svatá

Ostrov kaple sv. Rodiny   1630Mše svatá

 

11. prosince 2022      Neděle

3. neděle adventní

 

Ostrov            830Mše svatá za farnost

Jáchymov    1000 – Mše svatá

Hroznětín   1130Mše svatá

 

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 130,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 680 ,- Kč v Jáchymově 2 540,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 910,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

V úterý po mši svaté se bude konat na faře biblické společenství.

Ve středu zveme děti z naší farnosti v 16:30 do farního sálu na Mikulášskou besídku.

Ve čtvrtek je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá v Ostrově v 18 h. Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

Na rorátní mši svatou zveme v  pátek v adventu v 18 hod. Po mši svaté se bude konat setkání pro dospělé k prohloubení víry.

Římskokatolická farnost K. Vary – Rybáře zve na adventní duchovní obnovu „Hrdinové Vánoc“ ve středu 14. prosince 2022 od 18:00h., do kostela Povýšení sv. Kříže. Obnovu povede: Koinonia Jan Křtitel

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

www.farnostostrov.cz

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064