18. neděle v mezidobí Svátek Proměnění Páně (týden od 6. do 13. srpna 2023)

18. neděle v mezidobí

Svátek Proměnění Páně

 (týden od 6. do 13. srpna 2023)

6. srpna                         neděle

Svátek Proměnění Páně

18. neděle v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

Pernink            1800 – mše svatá

7. srpna                                         pondělí

 

8. srpna                           úterý

Památka sv. Dominika, kněze

Ostrov              1800 – mše svatá

9. srpna                         středa

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Jáchymov        1600 – mše svatá

Ostrov              1800 – mše svatá

10. srpna                      čtvrtek

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Ostrov 1800 – mše svatá po mši svaté eucharistická adorace

11.srpna                         pátek

Památka sv. Kláry

Ostrov           1800 – mše svatá

12. srpna                      sobota

 

Abertamy       1500 – mše svatá

Boží Dar          1800 – mše svatá

13. srpna                      neděle

19. neděle v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

 

Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 10 931,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 515,- Kč, v Jáchymově 5 300,- Kč a zbylých 3 116,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

Už teď upozorňujeme na seminář Obnovy v Duchu Svatém, který bude probíhat u nás ve farnosti na faře v Ostrově na podzim od 5. října do 14. prosince. Setkání se budou konat každý čtvrtek od 18 h. Přihlášky na tento seminář již můžete zasílat na email farnosti (farnost.ostrov@bip.cz), přímo ve farní kanceláři nebo přes QR kód z plakátku.

V úterý je památka sv. Dominika, kněze a ve středu svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Ve čtvrtek je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka a v pátek památka sv. Kláry, panny.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18 h. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064