17. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 24.července do 31. července 2022)

17. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 24.července do 31. července 2022)

24. července2022      Neděle

16. neděle v mezidobí

Ostrov               830 –  Mše svatá

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

25. července 2022           Pondělí

Svátek sv. Jakuba, apoštola

 

26. července 2022       Úterý

Památka sv. Jáchyma a Anny,

rodičů Panny Marie

Ostrov        1800 – Mše svatá za † Annu a Františka  

                                                           Matuškovi

27. července 2022      Středa

 

Jáchymov     1600 – Mše svatá za † Iwonu

Ostrov           1800 – Mše svatá  

28. července 2022    Čtvrtek

 

Ostrov           1800 – Mše svatá  za † rodiče Annu a Rudolfa

                                                       Klusovi a bratry

                                   po mši svaté eucharistická adorace                

29. července 2022       Pátek

Památka sv. Marty, Marie a Lazara

 Ostrov        1800 –  Mše svatá za † Davida Václava Frische

30. července 2022     Sobota

 

Abertamy            1500 –  Mše svatá

Boží Dar               1800 –  Mše svatá

 

31. července 2022     Neděle

18. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín     1130 –  Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 683,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 571 ,- Kč v Jáchymově 5 133,- Kč. Zbylých   979,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V sobotu 30. července organizujeme farní automobilový výlet pro seznámení se s některými  z nich. Součástí výletu bude prohlídka jednotlivých kostelů a krátká modlitba. Navštívíme kostely v Boru, Radošově, Velichově,  Stráži nad Ohři, Krásném Lese, Božím Daru, místo kde stal kostel na Ryžovně,  dále kostely v Horní Blatné,  Perninku  a Abertamech. Začátek výletu v 10h u kostela v Ostrově, zakončení mší svatou v Abertamech v 15h. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u P. Krzysztofa, v kanceláři nebo na farní email.

V sobotu 30 července jsou taky zváni cyklisté na cyklo-pout´ Boží Dar – Ostrov. Po cestě mohou cyklisté nevšivit jednotlivé kostely, které pro ně budou tento den speciálně otevřeny.  10 až 12h – kostely v Horní Blatné a Abertamech, 11 až13h – kostel v Perninku, 11.30 až 13.30 kostel v Hroznětině, a +ě až 15h kostely v Ostrově (kostel sv. Michaela, klášterní kostel Zvěstovaní Panny Marie a hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího).

V pondělí svátek sv. Jakuba, apoštola, v úterý svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a v pátek památka svatých Marty, Marie a Lazara.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

                     Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý nebude mše svatá v Perninku. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064