16. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 17.července do 24. července 2022)

16. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 17.července do 24. července 2022)

17. července2022      Neděle

16. neděle v mezidobí

Ostrov               830 –  Mše svatá

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

18. července 2022           Pondělí

 

 
19. července 2022       Úterý Ostrov        1800 – Mše svatá za + Iwonu

20. července 2022      Středa

 

Jáchymov     1600 – Mše svatá za + Iwonu

Ostrov           1800 – Mše svatá

21. července 2022    Čtvrtek

 

Ostrov           1800 – Mše svatá  za+ Iwonu

po mši svaté eucharistická adorace

22. července 2022       Pátek

Svátek sv. Marie Magdalény

 Ostrov        1800 –  Mše svatá za † rodiče Zdeňku a

Vojtěcha Daxnerovi

23. července 2022     Sobota

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Abertamy            1500 –  Mše svatá za + Iwonu

Boží Dar               1800 –  Mše svatá

 

24. července 2022     Neděle

17. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín     1130 –  Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 437,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 199 ,- Kč v Jáchymově 4 851,- Kč. Zbylých   1 387,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Naše farnost je zřejmě největší farnost v diecézi, pokud se jedná o rozlohu. Na území farnosti se nachází 15 kostelů. V sobotu 30. července organizujeme farní automobilový výlet pro seznámení se s některými  z nich. Součástí výletu bude prohlídka jednotlivých kostelů a krátká modlitba. Začátek výletu v 10h u kostela v Ostrově, zakončení mší svatou v Abertamech v 15h. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u P. Krzysztofa, v kanceláři nebo na farní email.

V pátek svátek sv. Marie Magdalény, v sobotu svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy.

Během července a srpna se budou konat pravidelné mše svaté na Božím Daru a to v sobotu v 18h. Z toho důvodu během prázdnin nebudou mše svaté v kapli sv. Rodiny v Ostrově.

Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý nebude mše svatá v Perninku. Ve středu bude mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a na Božím Daru v 18hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

 

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064