16. neděle v mezidobí (týden od 23. do 30. července 2023)

16. neděle v mezidobí

(týden od 23. do 30. července 2023)

23. července               neděle

   16. neděle v mezidobí

Ostrov                   830 – mše svatá za farnost

Jáchymov            1000 – mše svatá

Hroznětín            1130 – mše svatá

24. července                            pondělí

 

25. července                  úterý

Svátek sv. Jakuba, apoštola

Ostrov                  1800 – mše svatá

26. července                středa

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Ostrov                  1800 – mše svatá za †† Františka a Annu  

                                                                                              Matuškovi

27. července               čtvrtek

Ostrov    1800 – mše svatá za †† rodiče Annu a Rudolfa   Klusovi

                                   po mši svaté eucharistická adorace

28. července                  pátek

Ostrov                 1800 – mše svatá

29. července                sobota

Památka sv. Marty, Marie a Lazara

Abertamy              1500 – mše svatá

Boží Dar                 1800 – mše svatá

30. července                neděle

   17. neděle v mezidobí

Ostrov                    830 – mše svatá za farnost

Jáchymov              1000 – mše svatá

Hroznětín              1130 – mše svatá

Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 11 152,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 924,- Kč, v Jáchymově 5 780,- Kč a zbylých 2 448,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18 h. Tento týden nebudou mše svaté v týdnu v Jáchymově ani v Perninku. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Příští sobotu 29. 7. zveme na individuální cyklo-pouť po krušnohorských kostelích. Cyklisté mohou navštívit jednotlivé kostely, které pro ně budou v tento den speciálně otevřeny. Podobnosti na plakátku a na stránkách farnosti.

V úterý svátek sv. Jakuba, apoštola. Ve středu památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a v sobotu památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Ve farní knihovně je možné již zakoupit tři druhy kalendářů na příští rok s církevním a občanským kalendářem.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064