14. neděle v mezidobí (týden od 9.července do 16. července 2023)

14. neděle v mezidobí

(týden od 9.července do 16. července 2023)

9. července                  neděle

 

  

14. neděle v mezidobí

Ostrov                   830 – mše svatá za farnost

Jáchymov           1000 – mše svatá

Pernink               1100 – mše svatá

Hroznětín           1130 – mše svatá

10. července                            pondělí

 

11. července                  úterý

Svátek sv. Benedikta, opata,

 patrona Evropy

Ostrov                 1800 – mše svatá

12. července                středa

 

Jáchymov            1600 – mše svatá

Ostrov                  1800 – mše svatá

13. července               čtvrtek

Ostrov                  1800 – mše svatá

14. července                  pátek

Svátek bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona naší diecéze

 

Ostrov                   1600 –  Mše svatá za bezpečí a zemřelé

                                         policisty a členy IZS.

Ostrov                 1800 –  Mše svatá

15. července                sobota

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Abertamy              1500 – mše svatá

Boží Dar                 1800 – mše svatá

16. července                neděle

 

     15. neděle v mezidobí

Ostrov                    830 – mše svatá za farnost

Jáchymov              1000 – mše svatá

Hroznětín              1130 – mše svatá

 www.farnostostrov.cz

  

Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 8 835,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 743,- Kč, v Jáchymově 4 816,- Kč a zbylých 1 276,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

Na úterý připadá svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy a v pátek svátek blahoslaveného Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona naší plzeňské diecéze.

V pátek v 16 h. v kostele v Ostrově mše svatá za bezpečí a zemřelé policisty a členy IZS.

Mše svaté v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18h. V Jáchymově ve středu v 16h. Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistické adorace.

 

Během prázdnin mše svaté na Božím Daru v 18 hodin. Sobotní mše svatá v kapli Sv. Rodiny během prázdnin není.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

 

 

 

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064