11. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 12. do 19. června 2022)

11. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 12. do 19. června 2022)

12. června 2022         Neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Ostrov              830 –  Mše svatá                      

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

13. června 2022                        Pondělí

Památka sv. Antonína z Padovy

 

14. června 2022           Úterý

Pernink      1630 – Mše svatá

Ostrov        1800 – Mše svatá  

15. června 2022          Středa

 

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá  

16. června 2022         Čtvrtek

Slavnost Těla a Krve Páně

Ostrov           1800 – Mše svatá

                                   po mši svaté eucharistický průvod.                

17. června 2022            Pátek

 Ostrov         1800 –  Mše svatá

18. června2022          Sobota

 

Abertamy                 1500 – Mše svatá

Kaple sv. Rodiny     1630 – Mše svatá 

19. června 2022         Neděle

12. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 871,- Kč a 116,5 €. (V Ostrově se vybralo 4 457 ,- Kč a 116,5 €, v Jáchymově 2 874,- Kč. Zbylých  540,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Za námi jsou dvě velké akce – setkání s farností Rastatt a Noc kostelů. Děkuji všem, kteří se do připrav a průběhu obou akcí zapojili. V mnoha oblastech to bylo náročné, vyžadovalo to čas a velké úsilí. Moc si toho vážím. Bylo úžasné sledovat vaši kreativitu a obětavost. Z Rastattu přišlo mnoho díků a nadšeni byli taky účastníci Nocí kostelů. To vše je pro nás odměnou za projevené úsilí.

Ve čtvrtek bude Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Mše svatá v 18 hod. v Ostrově a po ní eucharistický průvod.

Příští neděli při mši svaté v 8.30 hod. v Ostrově se bude osmi dětem z naši farnosti udělovat první svaté přijímání. Po mši svaté setkání na faře.

         Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý je mše svatá na Perninku v 16:30 hod. a ve středu v Jáchymově v 16 hod. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 hod. a v Kapli sv. Rodiny v Ostrově v 16:30 hod.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

 

 

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064