10. neděle v mezidobí (týden od 11. do 18. června 2023)

10. neděle v mezidobí

(týden od 11. do 18. června 2023)

11.června                     neděle  

 

Ostrov                     830 – mše svatá za farnost

                                1630 – nešpory

Jáchymov         1000 – mše svatá za †† rodiče a prarodiče
                                         a dar Ducha Sv. pro naše děti a vnoučata

12. června                                    pondělí

 

13. června                       úterý

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Pernink                   1630 – mše svatá

Ostrov                     1800 – mše svatá

14. června                     středa

 

Jáchymov                1600 – mše svatá

Ostrov                      1800 – mše svatá

15. černa                      čtvrtek

 

Ostrov                      1800 – mše svatá

                                           po mši svaté eucharistická adorace

16. června                      pátek

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Ostrov                      1800 – mše svatá

17. června                    sobota

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Abertamy                1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny    1630 – mše svatá

18. června      

     11. neděle v mezidobí

Ostrov                       830 – mše svatá za farnost

Jáchymov                1000 – mše svatá

Hroznětín                1130 – mše svatá

 www.farnostostrov.cz

  

Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 10 485,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 4 202,- Kč, v Jáchymově 2 350,- Kč a zbylých
3 933,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Dále při Noci Kostelů motorkáři vybrali mezi sebou 2 473,- Kč. Všem dárcům děkujeme!!!

Děti, které chodí na náboženství, obdržely v pátek při mši svaté vysvědčení. Poté se konalo dětské odpoledne s přespáváním ve spacáku na faře. Děkuji rodičům, kteří akci připravili. Děkuji také našim katechetkám – Beatrici Dubové a Veronice Červené – za celoroční práci s dětmi.

Už za týden v neděli 18. června odpoledne zveme všechny farníky na „Farní den“ na farní zahradě. Bude to příležitost k setkání a společné radosti. Prosíme, aby farníci donesli na faru své dobroty. Napadlo nás, že by se mohla konat tombola. Pokud byste měli něco, co byste do ní mohli dát, přineste věci na faru. Předem děkujeme. Těšíme se i na další nápady farníků, jak by tato akce měla probíhat.

Dnes (v neděli) zveme v 16.30 h. na nešpory do kostela v Ostrově.

V úterý bude památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, po mši svaté od 19 h. – jako obvykle – zveme na biblické společenství.

Ve středu 14. června od 19 h. se bude na faře v Ostrově konat setkání Pastorační rady naší farnosti.

Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace.

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po mši svate bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s krátkou adorací.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

 

 

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064