1. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 8. do 15. ledna 2023)

1. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 8. do 15. ledna 2023)

8. ledna                       neděle

 

Svátek křtu Páně

 

Ostrov            830 – mše svatá za farnost

Jáchymov     1000 – mše svatá

Hroznětín     1130–   mše svatá + Jana Adamoviče

9. ledna                      pondělí

 

 

10. ledna                        úterý

 

Ostrov      1800 – mše svatá za †† Vladimíra Klášterku,  

                                                      Marii, Jiřího a Evu Henychovi

Pernink    1630 – mše svatá               

11. ledna                      středa

 

Ostrov       1800 – mše svatá

Jáchymov 1600 – mše svatá

12. ledna                     čtvrtek

 

Ostrov      1800 – mše svatá

                              po mši svaté eucharistická adorace

13. ledna                       pátek

 

Ostrov     1800 – mše svatá

14. ledna                     sobota

 

 

 

Ostrov kaple Sv. Rodniny    1630 – mše svatá

Abertamy                                1500 – mše svatá

 

15. ledna                     neděle

 

 

2. neděle v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá za farnost

                         1700 – ekumenické setkání na faře sboru           Českobratrské církve evangelické

Jáchymov       1000 – mše svatá

Hroznětín       1130 – mše svatá za †† rodiče Marii a

                                                                    Františka Miklovičovi

 

 

 

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Děkujeme za Vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 10 286,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 429,- Kč, v Jáchymově 1 725,- Kč a zbylých 5 132,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Po mši svaté můžete přispět na Tříkrálovou sbírku do označené kasičky zde v kostele.

Rozpis živého růžence pro rok 2023 si můžete vyzvednout ve farní knihovně. Živý růženec je tvořen lidmi, kteří se růženec společně modlí ve stejný den, ale každý sám. 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Aktuálně je v naši farnosti do živého růžence zapojeno 44 osob. Pokud byste měli zájem se do každodenní modlitby růžence zapojit, přihlaste se u
P. Krzysztofa nebo v kanceláři farnosti.

V pondělí 9. ledna zveme do kostela Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech v Rybářích na modlitby chval od 19 h.

V úterý bude po mši svaté biblické společenství a v pátek v 19 h. katecheze pro dospělé (setkání k prohloubení víry).

            Příští neděli 15. ledna v 17 h. zveme na ekumenické setkání na faru sboru Českobratrské církve evangelické zde v Ostrově (Jáchymovská 170).

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

 

www.farnostostrov.cz

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064