1. NEDĚLE POSTNÍ

1. NEDĚLE POSTNÍ

(týden od 6. března 2022 do 13. března 2022)

6. března 2022          Neděle

 

 

1. neděle postní

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130–   Mše svatá

 

   
8. března 2022             Úterý

Pernink    1630 –  Mše svatá

Ostrov      1800 –  Mše svatá  za † pátera Josefa

9. března 2022            Středa

 

 

Ostrov        1800 – Mše svatá  za † pátera Josefa

Jáchymov  1600 – Mše svatá

10. března 2022        Čtvrtek

 

Ostrov      1800  –  Mše svatá za † Františka a Rozálii

Kamarádovi

po mši svaté eucharistická adorace

1900 –   Příprava na biřmování

11. března 2022          Pátek

Ostrov     1730 –  Křížová cesta

1800 –  Mše svatá za † Annu Klusovou a celý rod

 

12. března 2022        Sobota

 

 

Ostrov kaple sv. Rodiny     1630 –  Mše svatá                    

 

Abertamy                               1500 – Mše svatá

 

13. března 2021       Neděle

 

 

2. neděle  postní

sbírka na podporu setkání mládeže

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130–   Mše svatá

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulou neděli sbírka vynesla celkem  9 538,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 3 506,- Kč. a v Jáchymově 3 386,- Kč. Zbylých 2 646,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté.

Mimořádná sbírka na Ukrajinu vynesla celkem 21 695,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

V souvislosti s válkou na Ukrajině, farnost nabídla faru v Jáchymově pro uprchlíky.

Ve středu v 17h bude na faře v Ostrově setkání rodičů, jejichž děti se připravují na 1sv. přijímání a po mši svaté bude biblické společenství.

Ve čtvrtek v 19h bude příprava na biřmování pro mladé.

V pátek v 17:30 se uskuteční křížová cesta a po mši sv. bude setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: „Smysl utrpení, bolesti a kříže v životě křesťana“ – setkaní povede  redemptorista otec Mikulaš Tressa.

Mše sv. je v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18h. V úterý mše sv. na  Perninku bude v 16:30. Ve středu je v 16h mše sv. v Jáchymově a v sobotu bude mše sv. v Abertamech v 15h a v 16:30 v Ostrově v kapli Sv. Rodiny.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na naší nástěnce.

Přejeme všem mnoho požehnání do nového týdne.

 

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064