1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 27. listopadu do 4. prosince 2022)

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

(týden od 27. listopadu do 4. prosince 2022)

27. listopadu 2022    Neděle

1. neděle adventní

 

Ostrov             830 Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 – Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá 

28. listopadu 2022          Pondělí

 

 

29. listopadu 2022       Úterý

Pernink        1630 – Mše svatá 

Ostrov          1800 – Zádušní mše svatá za † Bohuslava Rau

30. listopadu 2022     Středa

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá za uzdravení z nemoci a 

                                    Boží požehnání pro Janu Nekolovou

1. prosince 2022       Čtvrtek

 

Ostrov   1800 – Mše svatá za † Eugena Puškaše a celý rod
                            ( 9 let od úmrtí)

–         po mši svaté eucharistická adorace 

2. prosince 2022          Pátek

První pátek v měsíci

Ostrov   1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost   

                                svátosti  smíření

               1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   

            1800 –  Rorátní Mše svatá

3. prosince 2022        Sobota

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Horní Blatná                              1500 – Mše svatá

 

4. prosince 2022        Neděle

2. neděle adventní

 

Ostrov       1600Mše svatá

Jáchymov 1000 – Mše svatá za rodinu Hammer a Löffler

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 578,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 147 ,- Kč v Jáchymově 2 333,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 1 098,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

Za týden v neděli bude v naší farnosti biskup Tomáš Holub udělovat svatost křtu a biřmovaní. Mše svatá v Ostrově bude mimořádně v 16 hod. Z toho důvodu nebude sloužena mše svatá v sobotu v Kapli sv. Rodiny a v neděli v Hroznětíně.

Na rorátní mše svaté zveme v každý pátek v adventu v 18 hod. V nejbližší pátek 2. prosince je zároveň první pátek v měsíci. Od 17 hod. bude tichá eucharistická adorace s možnosti svátosti smíření. V 17:40 hod. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Nebude se konat setkání pro dospělé k prohloubení víry.

V úterý po mši svaté se bude konat na faře biblické společenství.

Po mši svaté ve čtvrtek zveme na eucharistickou adoraci.

Letos se opět bude prodávat vánoční cukroví v Rastattu na vánočních trzích. Prosíme farníky o přinesení cukroví do konce příštího týdne na faru. Výtěžek z prodeje bude určen na zaplacení elektřiny ve farnosti.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.                          

www.farnostostrov.cz

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064